Zážitky účastníků z akcí EXOD.

Máte chuť a náladu přispět? Napište na exody@exody.cz 

 

 

Za muzikó Maló Hanó – 2021

Prvý deň exodu

bol zameraný na individuálnu prehliadku mesta, ktoré leží medzi Drahanskou a Boskovickou brázdou,  obklopenou krásnymi lesmi. Boskovice sa nazývajú mestom Sedmozubého Hrebeňa/ znak v erbu/.  Prvé písomné správy o existencii kostola sv. Jakuba staršieho na Masarykovom námestí pochádzajú zo 14. storočia,. Na námestí je socha panny Marie Nepoškvrnenej z jemného pieskovca z r. 1715-1716 po morovej epidémii.edaleko Boskovic sa nachádza, na mieste opusteného pieskovcového lomu, Westernové městečko.


Druhý deň exodu

bol zameraný na podrobnú prehliadku mesta so sprievodkyňou. Boskovice patrili k najdôležitejším strediskám židovského osídlenia na Morave. Navštívili sme  Synagógu Maior na ulici A. Trapla, ktorá bola postavená  v r. 1639 Sylvestrom Fiotom z Talianska.  Zaujímavosťou mesta je hrad Boskovice z 13. a 14. storočia. .

Zámok Boskovice je empírový, z r.1819-1826. Bol postavený na mieste pôvodného zrušeného dominikánskeho kláštora /1784/. Interiér tvoria historické expozície s vybavením v štýle empír a biedermieru.

 Tretí deň exodu

LESCUS – Navštívili sme lesnú škôlku s názvom LESCUS , ktorá bola založená v r. 1993 p. Martinom Rozmánkom,  s cieľom zabezpečiť starostlivosť o lesy pre obce Cetkovice, Uhrice, Svetlá. Pestujú sadenice  modernou technológiou na vzduchovom vankúši.
JEVÍČKO – Mesto Jevíčko patrí k najstarším na Morave. Bolo založené v polovici 13. storočia na obchodnej ceste z Olomouca do Prahy. V r. 1258 povýšil Premysl Otakar II Jevíčko na mesto kráľovské s právom magdeburským a míľovým. Královským mestom bolo do r. 1499. Námestie má tvar štvorca. Mesto Jevíčko bolo obohnané 4 bránami, západná brána bola posilnená vežou. K významným pamiatkam patrí barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, bývalý augustiniánsky  kláštor a renesančný  zámok. V čase návštevy tu prebiehal mierový beh po Českej republike s horiacou pochodňou. Beh začal 1. 8. štartom z Lednice a má končiť 11 .8  v Božím Daru. Zakladateľom Peace Run je športovec, umelec filozof Sri Chinmoy /1987/.
OLU– Masarykoval léčebna – V liečebnom ústave liečili tuberkulózu kostnej drene, dnes civilizačnej  choroby. Krížová cesta bolo renovovaná a vysvätená po r. 2000 jevíčským farárom P. J. Turkom. 

VANOVICE – V osade Vanovice sú dva kostoly evanjelický z 19.storočia a katolícky  z 15. storočia. Navštívili sme evanjelický kostol s 2 vežami.  Kostol je z r. 1826-1844, veže boli dostavané v r.1863. V 2010 opravili hodiny na veži. Umeleckým zážitkom bol koncert speváckeho zboru a sólistky Lidušky za zvukov varhan.

Štvrtý deň exodu

SVITÁVKA – vila rodiny Low-Beerov. Majiteľ prišiel do Boskovíc v 17. storočí a potom sa presunul do Svitávky. Podielal sa na rozvoji kraja. Koncern na výrobu vlnených látok poskytoval 700-1600 pracovných miest. Pre zamestnancov postavili domky, školku.
LETOVICE – sa rozprestierajú asi 40 km od Brna medzi Hornosvrateckou vrchovinou a Boskovickou brázdou. Dominantou je zámok, ktorý sa rozkladá nad mestom. Prvá zmienka o hrade sa datuje do r. 1360. Medzi vyhľadávané ciele patrí historická lekáreň v objekte Nemocnice Letovice /bývalý kláštor Milosrdných Bratov/. Nachádza sa tu nádherná umelecká výzdoba v podobe figurálnej stropnej a nástennej maľby, zobrazujúca uzdravovanie chorých. Lekáreň slúžila svojmu účelu 150 rokov od r. 1784.
VÍSKY – v obci na Blanensku vzniká Betlehem celý z kameňa. Účastníci sochárskeho ateliéru tam z pieskovca tvoria sochy pre vianočnú scénu v životnej veľkosti /postava Jozefa, traja králi, anjel, ovečka./

Piaty deň exodu

sme navštívili Moravský kras-jaskyňu Balcarka u Ostrova. Patrí medzi jaskyne s najkrajšou cencúľovou výzdobou.

RUDICE – s baníckou tradíciou leží v strede Moravského krasu od r.1247. V minulosti sa tu ťažila železná ruda. Nachádza sa tu veterný mlyn-ten postavili manželia Matej a František Ševčíkovi na kopci Tumperku. Je to kamenný valcovitý veterný mlyn holandského typu. Najväčšou prírodnou zaujímavosťou je 12 km dlhý jaskynný systém Rudického prepadáva  Jedovnického potoka, ktorý vyviera u Býčej skaly.
BÝČÍ SKÁLA – Prvá zmienka o Býčej skale je z r. 1663. Od r.1867 robil vykopávky J. Wankel, ktorý objavil sošku bronzového býčka. V r.1872 bolo nájdených  40 kostier a predmety z doby železnej /pohrebisko halštatských elít z r.575-450 pred n. letopočtom. Priestor jaskyne bol využívaný ako svätyňa.
STARÁ HUŤ – Stará huta  u Adamova -pôvodná vysoká pec bola založená v r.1748 a patrí k typu tzv. belgických pecí. Dnes je to najstaršia dochovaná pec v str .Európe.
KŘTINY – Obec Krtiny je nazývaná perlou Moravy. Santiniho chrám navrhol český barokový architekt Ján Blažej Santini Aichel. Je to dômyselná symetrická kompozícia postavená na pôdoryse gréckeho kríža. Patrí k barokovým skvostom so storočnou mariánskou putovnou tradíciou. Ambity chrámu ukrývajú jednu z najväčších funkčných zvonkohier /33 zvonov/, ktoré hrajú dvakrát za týždeň. V podzemí kostola je kostnica s pozostatkami obyvateľov  obce a niekoľko lebiek so záhadnými ornamentami, ktoré sú dodnes záhadou. .

Za muzikó Maló Hanó 2018

Pod tímto názvem se skrývalo putování skupiny učitelů z Čech i Slovenska. V rámci týdenního pobytu na Malé Hané jsme se seznamovali s historií i současností městeček a obcí regionu.

Nejzajímavější byl den, věnovaný Jevíčku. Dopolední program začal pohledem z věže, z které je celé město jako na dlani. Poznali jsme kruhové uspořádání ulic, významné stavby města i vesničky v okolí a přečetli si zajímavé informace na schodech věže. Po sestupu nás čekala paní Ulčová v muzeu. Poutavým a zasvěcený výkladem seznámila všechny účastníky s historií Jevíčka. Přidala i několik příběhů a pověstí. Ani se nám z muzea nechtělo, ale čekal nás oběd a cesta autobusem na Masarykovu léčebnu. Procházka areálem a krásným parkem léčebny v parném létě byla příjemná a uklidňující. Zpět do Jevíčka jsme se vydali pěšky přes Červený vrch, abychom se zastavili u Památníku Napoleonských válek, podívali se na kostelík sv. Bartoloměje, zastavili se u mostu autostrády a na židovském hřbitově. Cestou kolem Sýpky, gymnázia a zámečku jsme došli až k Synagoze. Zde nás opět čekala paní Ulčová, aby vyprávěla o Židech v Jevíčku a umožnila prohlídku připravované výstavy.
Na večerním posezení nás s flétničkou navštívil pan učitel Plech. Zahrál a zazpíval písničky z regionu. Naučili jsme se písničku Jedó vápeníci, poslechli si příběhy zvonů na věžích Malé Hané i jiná povídání. Ani se nám nechtělo jít spát, ale čekalo nás další poznávání. Prohlídka Ranče Lípa s paní Kaderkovou, Mařín, Křenov, Moravská Třebová a další dny v Letovicích, Velkých Opatovicích, Borotíně a Boskovicích.
Kulturním zážitkem byly hudební koncerty. Klavírní v Synagoze, sborový v Evangelickém kostele ve Vanovicich, varhaní v kostele sv. Prokopa v Letovicích, houslový v kostele sv. Josefa v M. Třebové, ale i krásné večery s kytarou.
Chtěla bych jménem všech účastníků poděkovat panu učiteli Jaroslavu Zikovi, který nám celý týdenní program zajistil včetně ubytování a stravování. Po celou dobu pobytu nás zásoboval informacemi a seznamoval s lidmi, kteří zasvěceně provázeli po jednotlivých objektech.