Pokyny a přihlášky

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA ZÁKLADNĚ

1. Přihlášku můžete vyplnit přímo na stránce u jednotlivých základen kliknutím na tlačítko „Přihláška“ .
   Nebo je možné si přihlášku stáhnou níže a poslat mailem či poštou.
2. Použijte pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) samostatnou přihlášku.
3. V případě příspěvku z FKSP zaměstnavatelem neopomeňte na přihlášce uvést přesnou adresu
    a název plátce faktury.
4. Členové ČMOS zašlou přihlášku potvrzenou ZO nebo OR mailem nebo poštou na adresu,
    která je uvedena u každé základny.
5. Přijetí přihlášky a zařazení do základny bude potvzeno mailem.
6. Následně Vám bude zaslána  faktura s pokyny k platbě, Dodržte termín pro zaslání platby.
   Jestliže se tak nestane, má organizátor právo obsadit vaše místo náhradníkem.
7. Nejpozději 3 týdny před zahájením Vám budou zaslány Pokyny k nástupu.

Přihláška na EXOD pro člena ČMOS ke stažení:

Přihláška na EXOD pro ostatní ke stažení: